Karttaselain > Karttaselain

Karttaselain tutuksi - pikaopas

(1/1)

Jukka - Karttaselain:
Tähän oppaaseen on koottu tärkeimpiä Karttaselaimen käyttöönottoa helpottavia vinkkejä ja apuneuvoja ongelmaratkaisuun.


* Lataa Karttaselaimen ilmainen aloituspaketti ja kokeile sitä
Toimivuus eri puhelinmalleissa ja sovelluksen yleinen ilme paljastuu ilmaisversiolla kaikkein helpoimmin. Se ei maksa mitään ja kokeilu vie alle 10 minuuttia aikaa. Päätä tämän perusteella, haluatko hankkia maksullista versiota jatkossa vai et.


* Tutustu keskusteluun Karttaselaimen foorumilla
Foorumilla näet nopesti mistä ajankohtaisista Karttaselaimeen liittyvistä aiheista keskustellaan. Kaikkiin kysymyksiin foorumillamme pyritään vastaamaan muutaman päivän sisällä joten ehkä sinäkin löydät vastauksen kysymyksiisi täältä.


* Ovatko kaikki Karttaselaimen versiot samanlaisia?
Eivät. Karttaselaimen eri laiteversioissa on kullekin laitealustalle ominaisia piirteitä. Vaikka pyrimmekin siihen että kaikki Karttaselaimen laiteversiot olisivat ominaisuuksiltaan samalla tasolla, eroja tulee väistämättä kun projektit etenevät eri tahtiin. Erot selviävät helpoimmin kokeilemalla ilmaisversiota ja lukemalla käyttöohje.


* Karttaselaimen tärkein suunnitteluperiaate on yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. Mitä se tarkoittaa?
Karttaselain poikkeaa monista aikaisemmista karttasovelluksista siinä että se on pyritty rakentamaan mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tämä tarkoittaa että sovellustamme on mahdollisimman helppo käyttää ja sen opiskeluun menee vähän aikaa. Samalla se tarkoittaa sitä että Karttaselaimen toimintoja ei voi juurikaan muokata mieleisekseen. Olemme rakentaneet Karttaselaimen niin että sen toiminnot sopivat useimmille käyttäjille sellaisenaan ilman asetusten ja valikkojen opiskelua. Jos etsit sovellusta jota säätää


* Karttaselain antaa virheilmoituksen, mitä teen?
Etsi ensisijaisesti vastausta virheeseen foorumiltamme. Foorumilla on hakukenttä johon voit syöttää virhetekstin tai virheen numeron. Jos ongelma ei ratkea, tarkista puhelimestasi seuraavat seikat:
- Onko Internet-yhteys toimintakunnossa (palauta tarvittaessa alkuperäiset yhteysasetukset)
- Kokeile asentaa Karttaselain uudelleen poistamatta vanhaa asennusta (niissä laitteissa joissa tämä on mahdollista)
Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme


* Karttaselain näyttää kuluttavan paljon akkua. Mitä voi tehdä virrankulutuksen minimoimiseksi?
Virrankulutukseen vaikuttavat eniten:
- Puhelimen näytön kirkkaus ja se kuinka paljon näyttöä pidetään päällä
- Verkkoyhteyksien (etenkin 3G/GPRS) käyttö
- GPS-signaalin seuranta
- Taustalla olevat sovellukset (mm. sähköposti, verkkolataukset, jne.)
Virrankulutusta voi siis vähentää:
- Himmentämällä tai sammuttamalla näytön kun kuvaa ei tarvitse
- Lataamalla kartat etukäteen välimuistiin
- Käyttämällä Karttaselainta sovelluksen omassa offline-tilassa jolloin ei ladata uusia karttoja
- Kytkemällä puhelimen 3G-yhteys pois päältä (pelkkä 2G/GPRS -tila)
- Sammuttamalla taustalla olevat sovellukset
- Kytkemällä puhelin virransäästötilaan aina kun mahdollista


* Onko Karttaselain koirapaikannussovellus?
Ei. Karttaselain ei ole koirapaikannukseen tarkoitettu sovellus vaan yleinen maastokarttaohjelma. Karttaselaimessa on kuitenkin mahdollista seurata ulkoisia paikantimia (vaikkapa koiraa). Koirapaikannus ei ole Karttaselaimen tärkein käyttökohde mutta tuemme muutamia yleiskäyttöisiä paikanninmalleja ja joitakin koirapaikannukseen tarkoitettuja paikantimia. Karttaselaimessa ei ole juurikaan varsinaisten koirapaikannussovellusten erityisominaisuuksia vaan perustoiminnot ulkoisten paikantimien seuraamiseen karttapohjalla.


* Karttaselain ei löydä paikanninta tai päivittää paikanninta harvakseltaan
Karttaselaimeen liitetyt paikantimet päivittävät omat sijaintitietonsa Karttaselaimen paikannuspalvelimelle määrävälein (tyypillisesti 15-60 sekunnin välein). Karttaselain hakee paikannustiedot paikannuspalvelimelta 15-20 sekunnin välein. Tällöin paikannustiheys vaihtelee riippuen siitä millä ajanhetkellä paikannin ja Karttaselain päivittävät ja hakevat tietojaan. Tarkkaa paikannustiheyttä ei siis voi edellisten aikojen perusteella määritellä. Paikannustiheyteen vaikuttavat käytettävän dataverkon laatu, GPS-signaalin laatu ja valitut paikannustiheydet. Nyrkkisääntö on että jos paikannin päivtää sijaintinsa 30 sekunnin välein, sijanti Karttaselaimen karttapohjalla päivittyy keskimäärin 45-60 sekunnin välein. Päivityksessä voi olla pitkiä katkoja jos verkkoyhteydet eivät toimi luotettavasti (kuten usein on).


* Karttalatauksia kuluu liian paljon (tämä koskee vanhoja, latausrajallisia tilauksia - uusissa tilauksissa ei ole latausrajaa)
Karttaselaimen täytyy ladata karttaa ja kuluttaa karttalatauksia jotta karttaa voidaan näyttää. Koska karttakuvat ovat rasterikuvia (pisteistä muodostuvia kuvia), karttaa ladataa erikseen jokaiselle mittakaavatasolle ja aina erikseen kulloinkin valitulle aineistolle (esim. ilmakuvat, maastokartta ja kiinteistörajakartta ladataan jokainen erikseen). Lisäksi esim. kiinteistörajakartan lataus kuluttaa kaksinkertaisen määrän karttalatauksia (erikseen kartta ja eriksene kiinteistörajat). Tämä johtuu maanmittauslaitoksen laskutuksesta joka noudattaa tätä samaa periaatetta. Karttalatauksia voi kuitenkin vähentää Karttaselaimen välimuistin avulla. Jokainen ladattu karttakuva tallenttuu Karttaselaimen välimuistiin josta karttoja haetaan myöhemmin ensisijaisesti. Jos karttakuva löytyy välimuistista, sitä ei ladata uudelleen verkon yli ja karttalatauksia ei kuluteta. Karttaa kannataakin ladata haluamistaan mittakaavoista muistiin etukäteen esim. kotiverkossa. ja kytkeä Karttaselain tämän jälkeen offline-tilaan. Offline-tilassa ollessaa Karttaselain ei lataa uusia karttoja mutta muut toiminnot ovat käytettävissä normaalisti. Tämä säästää virtaa ja karttalatauksia. Vinkkejä karttalatausten säästämiseen on myös Karttaselaimen käyttöohjeessa.


* Karttaselainen S60-versiossa näkyy harmaata aluetta kartan reunoilla
Karttaselaimen S60-versio ei käytä saumatonta karttapohjaa vaan erillisiä karttakuvia. Tämä on sovelluksen ominaisuus ja rajoite joita ei voi kiertää. Karttaa liikutettaessa reunoilla näkyy siis ajoittaa harmaata tyhjää aluetta joka on normaalia sovelluksen toimintaa. Uudemmat Karttaselaimen versiot käyttävät saumatonta karttapohjaa jossa harmaata tyhjää aluetta ei näy.


* Miksi "KÄYNNISTETÄÄN GPS..." tai "TARKENNETAAN GPS..." -ilmoitus ei poistu näytöltä pitkään aikaan?
Ilmoitus tarkoittaa, että Karttaselain yrittää käynnistää GPS-laitteen tai paikantaa laitteen sijainnin. Joissakin laitteissa paikannus saattaa olla hyvinkin hidasta. Mm. virheellisten karttalehtilatausten välttämiseksi Karttaselain edellyttää tarkempaa paikanmääritystä kuin useimmat muut sovellukset joka saattaa hidastaa paikanmääritystä muihin sovelluksiin verrattuna. Nopea liike tai erilaiset näköesteet hidastavat paikan määrittämistä tai jopa estävät sen kokonaan.Mikäli GPS:n käynnistyminen on jatkuvasti hidasta, kannattaa tarkistaa seuraavien GPS-asetusten tila puhelimen valikosta (valikoiden nimet saattavat olla erilaiset eri sovellusversioilla ja kielillä):
Asetukset->Puhelin->Sovellusasetukset->Paikannus->Paikannusmenetelmät
Tässä valikossa valittuna tulisi olla seuraavien menetelmien valittuna:
Avustettu GPS
Sisäinen GPS
Verkkoperusteinen
Seuraava menetelmä EI saa olla valittuna mikäli et erityisesti halua käyttää ulkoista Bluetooth GPS-laitetta Karttaselaimen kanssa:
Bluetooth GPS


* Mitä tapahtuu kun Karttaselaimen käyttöaika tai latausoikeudet loppuvat?
Tällöin lisenssisi erääntyy ja et voi enää ladata uusia karttoja etkä käyttää ulkoisten paikantimien seurantaa. Vanhat kartat säilyvät puhelimen välimuistissa kunnes ne poistetaan käyttäjän toimesta (välimuistissa säilyy vähintään 1000 viimeisintä karttalatausta). Voit siis jatkaa Karttaselaimen käyttöä pääosin normaalisti niissä maastoissa joista olet ladannut kartat.


* Lue käyttöohje
Karttaselaimen käyttöohjeet sisältävät selkeän kuvauksen siitä miten sovelluksemme toimii ja myös siitä miten se ei toimi ja mihin se ei taivu.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta